Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen
till Nacka Hockeyklubbs hemsida.

Vi tillhandahåller en i regionen ledande och högkvalitativ utbildning för barn och ungdomar att spela ishockey. 
Årsmöte 20200827
2020-08-13 12:12
Kallelse till Årsmöte 20200827

Härmed kallas Nacka Hockeys medlemmar
till årsmöte torsdagen den 27 augusti kl 19.00-21.00
Årsmötet kommer att hållas i Nackas konferenscentrum.

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behöriga utlysande
3. Val av ordförande till mötet
4. Val av sekreterare till mötet
5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser
9. Motioner
10. Styrelsens förslag
11. Val av styrelse
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift
15. Budget för säsongen 2020/2021
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

Nacka Hockey


Välkomna till säsongen 2020/2021
2020-08-10 12:32

Hej alla spelare, ledare och föräldrar!


Nu är det dags för säsongsstart!


Med tanke på den situation vi befinner oss i med Corona så kommer det att vara nödvändigt att följa vissa rutiner och föreskrifter som Svenska ishockeyförbundet har tagit fram. Dessa rutiner och föreskrifter i sin helhet finner ni nedan.

 

En tråkig konsekvens är att det inte kommer att vara tillåtet med publik vid matcher och träningar. Det får inte heller vara föräldrar eller syskon i omklädningsrummen eller i spelargången. Vi måste alla hjälpas åt att hålla antalet personer som rör sig i ishallen till ett minimum. Det är endast aktiva, tränare och funktionärer som får befinna sig i ishallen. 


OBS! Det är inte tillåtet att bjuda in till samträningar med andra föreningar, dels pga omklädningsrummen, dels pga Corona. 

 

Med vänlig hälsning Styrelsen

 

Övriga direktiv från Svenska Ishockeyförbundet finner ni nedan: 

 

Generella direktiv

 1. Spelare och ledare samt övriga uppmanas att följa RF och folkhälsomyndighetens allmänna råd avseende att minska smittspridningen.
 2. Generella rekommendationer att följa.

- Tvätta händerna noga med tvål och vatten

- Hosta i armvecket

- Undvik att röra ansiktet med händerna

- Använd social distansering om minst 1,5 m

- Besök inte människor i riskgrupper

 

Medicinsk egenkontroll

 1. Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 2. Symtom att kontrollera är t.ex. kroppstemperatur över 37,5, halsont, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelvärk (ej träningsvärk eller tidigare skada) och om någon annan närstående i familjen uppvisat ovanstående symptom.

Genomgångar

 1. Respektive ledare ombesörjer en genomgång för samtliga spelare kring smittspridning, vikten av hygien, information kring regler, förhållningssätt och rutiner kopplade till Coronapandemin.
 2. Vid tränargenomgång ska spelarna ha 1,5 m utrymme mellan varandra. Tränarna bör använda stor taktiktavla eller ha genomgången i mindre grupper

Egen förflyttning till tränings/matchanläggning/allmänna sammankomster

 1. Spelare och ledare transporterar sig i egna bilar. Samåkning eller resa via kollektivtrafiken ska undvikas i möjligaste mån. 
 2. Spelare och ledare bör undvika att anlända till tränings/matchanläggning vid samma tidpunkt.

Omklädningsrum och övriga lokaler

 1. Använd social distansering om minst 1,5 m. Denna punkt är svår att följa men försök! 
 2. Endast spelare, ledare och personal med direkt koppling till laget ska vistas i omklädningsrummet.
 3. Städning sker morgon och kväll samt kontinuerligt under tiden aktivitet pågår.

Dusch och ombyte

 1. Spelare duschar hemma i första hand.
 2. Samtliga spelare använder egen handduk.
 3. Varje spelare använder sina egna personliga tillbehör såsom hårborste, kam, deodorant etc.
 4. Städning sker morgon och kväll samt kontinuerligt under tiden aktivitet pågår.

Gym

 1. Utrustningen ska desinficeras efter varje användande.
 2. Lokalen ska ha god ventilation.
 3. I möjligaste mån bör man genomföra träningen utomhus, t.ex. lätt löpning istället för användande av träningscyklar.

Toaletter

 1. Användandet av toaletterna i träningsanläggningen ska minimeras
 2. Obligatoriskt att tvätta händerna med tvål och vatten efter varje toalettbesök
 3. Endast pappershanddukar eller annat engångsmaterial får användas

Isen/spelarbåsen

 1. Spelarna och ledarna går ut till isen/spelarbåsen med minst 1,5 m mellanrum alternativt går ut i olika omgångar.
 2. Social distansering gäller mellan varje spelare och ledare i spelarbåsen.
 3. Varje spelare har sin personliga vattenflaska, INGA ”allmänna” flaskor
 4. Inga handdukar ska finnas i båset, spelarna använder pappershanddukar eller liknande. Undantag är målvakterna som kan ha handduken på respektive målbur.
 5. Vid tränargenomgång ska spelarna ha 1,5 m utrymme mellan varandra. Tränarna bör använda stor taktiktavla eller ha genomgången i mindre grupper.
 6. Tränarna använder egen vattenflaska och visselpipa.
 7. Spelarna och ledarna går av isen till omklädningsrummet med minst 1,5 m mellanrum alternativt lämnar isen vid olika tidpunkter.
 8. Inga handskakningar eller ”highfive” med spelare/domare före, under eller efter match

Egen buss

 1. Samtliga spelare och ledare i bussen ska ha ett eget två-sits säte vardera.
 2. Handsprit ska finnas tillgängligt på bussen.
 3. Toaletten ska användas så lite som möjligt.
 4. Tvål, vatten och handsprit ska finnas på toaletten.
 5. Samtliga spelare och ledare går med 1,5 m mellanrum vid inlastning av utrustning till omklädningsrummet.

Publik och besökare

Utifrån föreskriften om max 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar rekommenderar Svenska Ishockeyförbundet, för att efterleva föreskriften, att ingen publik tillåts i samband med träning, match eller annan aktivitet inom ishockeyn. Endast aktiva och nödvändiga funktionärer medverkar vid aktiviteter.

Nacka Hockey har kvällsvandrat
2020-07-04 21:32
Några av grupperna som vandrat
Spelarna i vårt A-lag och vårt J20-lag har tillsammans bidragit till tryggheten för ungdomarna i Nacka kommun genom att ställa upp och kvällsvandra. 

Åtta kvällar de senaste två veckorna har fem spelare per kväll vandrat på Sicklaön. Syftet med kvällsvandringarna är att ha fler vuxna personer ute och därmed skapa trygghet för kommunens ungdomar. Det har varit väldigt lugnt under dessa kvällar som vi vandrat framförallt i Finntorp, Sickla, Långsjön, Nacka Forum, Nacka Strand, Kvarnholmen och Ektorp. 

Tack till alla som har ställt upp och deltagit, en viktig insats för vårt närområde. 
Nytt i shoppen!
2020-06-16 10:40
Välkomna sommaren i ett par Nacka tofflor!
 
Finbesök på skottrampen
2020-06-03 16:35
I söndags fick spelarna i vårt tjejlag fint besök på skottrampen. Ingen mindre än Maria Rooth kom och lärde tjejerna skotteknik. 

Roligt att du kom förbi Maria - du är välkommen tillbaka fler gånger! 
Nyheter från våra lag
 
TIDIGARE SPELARE
AKTUELLT
HUVUDSPONSORER
SPONSORER