Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Klubbensledare
Kontakt
Anders Larsson, Styrelsemedlem
 
0709-93 83 95
Andreas Bröll, Istidsläggare
 
0705-88 02 02
David Holtz, Sportkommittén
 
0707-35 69 45
Fredrik Lovén, Sportkommittén
 
0733-32 38 63
Hanna Kristiansson, Sportkommittén
 
0704-52 07 89
Julie Imus, Styrelsemedlem
 
0708-21 24 81
Karin Jacobson, Styrelsemedlem
 
0735-12 71 03
Lars-Gunnar Jansson, Sportkommittén
 
0708-60 02 84
Leif Halvorsen, Sportkommittén
 
0707-34 58 43
Leif Halvorsen, Styrelsemedlem
 
0707-34 58 43
Lina Mellbin, Styrelsemedlem
 
0722-24 47 50
Magnus Ramström, Sportkommittén
 
0734-22 23 27
Marcus Schelin, Styrelsemedlem
 
0707-63 17 69
Max Boldt, Styrelsemedlem
 
0708-54 49 45
Patrik Sjölund, Sportkommittén
Per Knaust, Styrelsemedlem
 
0708-99 79 47
Per-Staffan Nilsson, Ordförande
 
0705-93 31 10
Susann Willemo, Kansli
 
0705-56 20 41
Tony Boström, Cafeteriaansvarig
 
0702-15 00 10
Torkel Mallmin, Styrelsemedlem
 
Nacka Hockey Education
Alexander Holst, Ansvarig tränare
Magnus Ramström, Aktivitetsadministratör
 
0734-22 23 27
A-lag
Alexander Sågström, Hjälptränare
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Elisabet Ekroth, Lagadministratör
Jari Heiskanen, Materialare
 
Kjell Svensson, Ansvarig tränare
 
0704-54 27 15
Magnus Ramström, Sportsligtansvarig
 
0734-22 23 27
Rickard Thunberg, Fys-tränare
 
0736-73 09 63
Torkel Mallmin, Lagledare
 
Veteraner
Andreas Mellbin, Lagadministratör
 
0702-40 47 77
Calle Bergsman, Lagadministratör
 
0707-60 50 26
Johan Börjebo, Lagadministratör
 
0704-22 02 99
John Magnusson, Lagadministratör
 
0707-93 16 77
John Magnusson, Lagledare
 
0707-93 16 77
Kjell Gustafsson, Lagadministratör
 
0702-91 09 68
Mikael Sjödin, Lagadministratör
Rickard Thunberg, Lagadministratör
 
0736-73 09 63
Toste Hedlund, Lagadministratör
 
0702-41 15 04
J-20
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Hanna Kristiansson, Lagadministratör
 
0704-52 07 89
Henrik Schlyter, Materialare
 
0708-40 77 04
Magnus Ramström, Assisterande tränare
 
0734-22 23 27
Peter Grönlund, Materialare
 
0708-12 00 00
Rickard Thunberg, Fys-tränare
 
0736-73 09 63
J-18
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Björn Wasing, Kassör
 
0707-46 91 34
Christian Johansson, Assisterande tränare
 
0730-32 12 02
Elisabet Ekroth, Lagledare
 
0705-39 46 69
Jan Kivistö, Lagledare
 
0707-66 59 73
Johan Martiniussen, Materialare
 
0706-52 10 37
Johan Sundin, Fys-tränare
Magnus Ramström, Ansvarig tränare
 
0734-22 23 27
Rickard Thunberg, Fys-tränare
 
0736-73 09 63
J-18:2
Fredrik Sandström, Lagledare
 
0702-25 60 37
Johan Nyström, Lagledare
 
0708-98 99 77
Magnus Ramström, Sportsligtansvarig
 
0734-22 23 27
Rasmus Sundgren, Assisterande tränare
Team 04 (U16)
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Jessica Borgar, Lagadministratör
 
0702-58 39 95
Johan Nyström, Lagledare
 
0708-98 99 77
Johan Ringström, Lagledare
 
0707-56 24 32
Josefine Sinclair, Fys-tränare
 
0708-50 95 97
Kjell Drewsen, Materialare
 
0708-88 91 59
Magnus Ramström, Sportsligtansvarig
 
0734-22 23 27
Marie Bratt, Kassör
Niklas Sjölund, Assisterande tränare
 
0704-96 14 33
Petri Tikkanen, Ansvarig tränare
 
0707-50 80 03
Rickard Thunberg, Fys-tränare
 
0736-73 09 63
Team 05 (U15)
Anders Nordvall, Lagledare
 
0706-81 49 20
Andreas Gustafsson, Ansvarig tränare
 
0703-00 48 00
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Göran Hellman, Hjälptränare
 
0739-60 40 33
Jenny Nordvall, Mail
 
0723-25 05 26
Jenny Nordvall, Kassör
 
0723-25 05 26
Jonas Boija, Materialare
 
0709-79 73 77
Magnus Mellbin, Lagledare
 
0702-18 16 57
Magnus Ramström, Sportsligtansvarig
 
0734-22 23 27
Rickard Thunberg, Fys-tränare
 
0736-73 09 63
Victor Kjellberg, Materialare
 
0708-67 47 41
Team 06 (U14)
Alexander Holst, Assisterande tränare
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Dan Strid, Materialare
David Holtz, Ansvarig tränare
 
0707-35 69 45
Erik Kristiansson, Assisterande tränare
Erik Wallerfelt, Lagledare
 
0733-75 00 49
Erik Wistrand, Lagadministratör
 
0708-34 30 74
Fredrik Lovén, Assisterande tränare
 
0733-32 38 63
Josefine Sinclair, Fys-tränare
 
0708-50 95 97
Tobias Olsson, Cafeteriaansvarig
 
0707-17 50 44
Tore Tolke, Lagadministratör
Team 07 (U13)
Alexander Holst, Assisterande tränare
 
0708-10 25 77
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Carl-Johan Wiman, Cafeteriaansvarig
 
0725-17 08 47
David Holtz, Ansvarig tränare
 
0707-35 69 45
Erik Kristiansson, Assisterande tränare
Gustav Aderskog, Assisterande tränare
Jonas Buredal, Materialare
 
0723-20 20 78
Jonas Nygren, Assisterande tränare
 
0767-91 41 94
Louise Du Rietz, Kassör
 
0707-68 07 95
Måns Falck, Lagledare
 
0707-19 19 67
Per Åseborn, Materialare
 
0708-89 90 16
Tore Tolke, Assisterande tränare
 
0704-24 30 51
Tore Tolke, Lagadministratör
 
0704-24 30 51
Team 08 (U12)
Andreas Mellbin, Ansvarig tränare
 
0702-40 47 77
Björn Bjurling, Målvaktstränare
 
0736-46 50 08
Daniel Larsson, Materialare
 
0735-16 22 21
Fredrik Aminoff, Assisterande tränare
 
0702-72 86 86
Fredrik Stavin, Assisterande tränare
 
0707-70 16 06
Lina Mellbin, Lagledare
 
0722-24 47 50
Mikael Christ, Materialare
 
Niklas Thoren Lorentzon, Assisterande tränare
 
0708-44 86 58
Patrik Spjut, Materialare
Per Knaust, Kassör
 
0708-99 79 47
Team 09 (U11)
David Holtz, Hjälptränare
David Perrone, Kassör
 
0733-27 21 27
Fredrik Olausson, Assisterande tränare
 
0726-44 62 77
Jeanette Nordqvist, Lagledare
 
0768-49 45 06
Jonas Alami, Lagadministratör
 
0722-33 46 05
Leif Halvorsen, Sportsligtansvarig
Mikael Marbenius, Hjälptränare
 
0703-71 07 02
Mikael Nääs, Ansvarig tränare
 
0738-68 15 81
Mårten Myrin, Hjälptränare
Niklas Skaar, Lagledare
 
0735-93 43 74
Svante Nilsson, Materialare
 
0705-35 84 59
Tobias Nettelblad, Materialare
 
0733-56 96 00
William Hybinette, Hjälptränare
Team 10 (U10)
Daniel Sjöström, Lagadministratör
 
0734-44 45 44
Elin Öst, Marknad
 
0708-52 32 79
Elmir Andersson, Assisterande tränare
 
0732-74 44 29
Finn Rundström, Materialare
 
0766-30 55 93
Fredrik Ebbe, Assisterande tränare
 
0722-48 70 30
Henrik Henriksson, Lagadministratör
 
0701-91 77 10
Johan Eneqvist, Assisterande tränare
 
0701-60 53 14
Jonas Olofsson, Lagledare
 
0701-05 48 10
Jonas Rudberg, Hjälptränare
Jonny Nyman, Ansvarig tränare
 
0733-15 30 98
Julie Imus, Kassör
 
0708-21 24 81
Karin Lundin, Marknad
Lars-Eric Sandwall, Materialare
 
0708-66 64 73
Leif Halvorsen, Sportsligtansvarig
Magnus Axelsson, Assisterande tränare
 
0709-92 43 50
Nacka HK Team 10, Aktivitetsadministratör
 
Team 11 (U9)
Alexandr Kits, Hjälptränare
 
0707-59 12 18
Anders Canemyr, Hjälptränare
Benny Axelsson, Hjälptränare
 
0736-82 46 63
Christer Ekblad, Assisterande tränare
 
0735-04 60 64
Daniel Söder, Assisterande tränare
 
0769-41 04 32
Fredrik Johansson, Hjälptränare
Gustav Johed, Hjälptränare
 
0733-56 24 27
Johan Collskog, Hjälptränare
 
0709-85 60 26
Leif Halvorsen, Sportsligtansvarig
Lina Stenberg, Kassör
Lisa Gembert, Lagledare
 
0720-41 00 14
Luis Hallner, Hjälptränare
 
0739-84 25 05
Per Knaust, Hjälptränare
 
0708-99 79 47
Pontus Segerberg, Hjälptränare
Robert Karlsson, Ansvarig tränare
 
0703-14 74 32
Tomas Ryberg, Hjälptränare
 
0703-49 50 30
Team 12 (U8)
Andreas Jonsson, Hjälptränare
Camilla Rudberg, Cafeteriaansvarig
 
0734-22 22 82
Christer Bohm, Materialare
Christer Ekblad, Hjälptränare
Daniel Fagerberg, Assisterande tränare
 
0763-94 22 72
Eric Jonsson, Hjälptränare
Fredrik Vikström, Materialare
 
0709-64 12 08
Johan Sjöström, Webansvarig
Jonas Rudberg, Hjälptränare
Juha Alskog, Materialare
Leif Halvorsen, Sportsligtansvarig
Marcus Karlsson, Lagadministratör
 
0707-10 00 41
Mattias Parment, Ansvarig tränare
 
0761-29 07 07
Mikael Eiritz, Assisterande tränare
 
0705-77 86 79
Niklas Nilsson, Lagledare
 
0709-40 08 54
Per Hedberg, Materialare
Pontus Segerberg, Hjälptränare
Rebecka Roskvist, Kassör
 
0736-12 11 42
Thomas Sundh, Hjälptränare
Team 13 (U8)
Anna Kling, Kassör
 
0705-69 11 29
Claes Hasselhuhn, Hjälptränare
Emil Folkesson, Lagledare
 
0707-44 69 82
Henrik Henriksson, Hjälptränare
Johan Edlund, Ansvarig tränare
 
0760-19 02 70
Jon Birgne, Hjälptränare
Jonny Nyman, Hjälptränare
Magnus Bergqvist, Assisterande tränare
 
0706-53 70 17
Magnus Svensson, Hjälptränare
Mikael Eiritz, Assisterande tränare
 
0705-77 86 79
Mikael Kling, Hjälptränare
Sofia Lindberg, Aktivitetsadministratör
 
0735-20 66 11
Team Flickor C
Anders Ekman, Assisterande tränare
 
0737-76 63 54
Anna Kling, Kassör
Johanna Tael, Lagledare
 
0703-89 64 24
Karin Jacobson, Hjälptränare
 
0735-12 71 03
Leif Halvorsen, Sportsligtansvarig
Mikael Kling, Hjälptränare
Patrik Sjölund, Ansvarig tränare
 
0703-71 12 46
Stefan Forsberg, Materialare
Truls Nilsson, Hjälptränare
HOCKEYFRITIDS
David Holtz, Lagledare
Hockeyskola
Cecilia Lindhagen, Aktivitetsadministratör
 
0722-32 82 64
Elsa Yngvesson, Aktivitetsadministratör
Estrid Axelsson, Aktivitetsadministratör
Hannes Åseborn, Assisterande tränare
Henrik Henriksson, Ansvarig tränare
 
0701-91 77 10
Henrik Henriksson, Assisterande tränare
 
0701-91 77 10
Johan Edlund, Assisterande tränare
 
0760-19 02 70
Johnny Swärdhammar, Assisterande tränare
Karin Jacobson, Ansvarig tränare
 
0735-12 71 03
Leif Halvorsen, Sportsligtansvarig
Magnus Bergqvist, Assisterande tränare
Magnus Mellbin, Ansvarig tränare
 
0702-18 16 57
Samuel Carlsson, Assisterande tränare
Målvakt
Björn Bjurling, Lagadministratör
 
0736-46 50 08

 
TIDIGARE SPELARE
AKTUELLT
HUVUDSPONSORER
SPONSORER